header afbeelding

Algemene voorwaarden

Happiness@Work - Dinsdag 9 oktober 2018

Bepalingen

 • “Happiness@Work”, hierna genaamd “HAPPINESS@WORK” is gevestigd te IJzerenpoortkaai 3, 2000 antwerpen of info@happiness-at-work.
 • "Deelnemer” betekent elke persoon die een ticket aankoopt voor het Evenement via www.eventbrite.be.
 • “Evenement” betekent “Happiness@Work Congres”, dat plaatsvindt op dinsdag 9 oktober 2018,
 • "Spreker" betekent elke persoon die zich er tegenover HAPPINESS@WORK toe verbonden heeft een bepaalde prestatie uit te voeren.

Privacy

 • Ize bepalingen inzake privacybeleid kan u hier lezen.Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

 • HAPPINESS@WORK kan tegenover de deelnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de deelnemer zou kunnen leiden als gevolg van de verhindering van één of meerdere Sprekers.
 • Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

Aansprakelijkheden en beperking van aansprakelijkheden

 • HAPPINESS@WORK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van omzet en verlies van klanten of contracten.
 • HAPPINESS@WORK kan in geen geval tegenover derden aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en door welke oorzaak ook. De Deelnemer vrijwaart HAPPINESS@WORK tegen zulke eisen door derden.
 • HAPPINESS@WORK aanvaardt geen redactionele verantwoordelijkheid voor wat betreft de inhoud van de prestaties van de Sprekers. De Sprekers zijn als enige verantwoordelijk voor deze inhoud. HAPPINESS@WORK oefent geen enkele voorafgaande controle uit op de inhoud van de toespraak van de Spreker, zelfs al wordt deze inhoud haar op voorhand meegedeeld.
 • HAPPINESS@WORK kan tegenover de Deelnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de Deelnemer zou kunnen leiden als gevolg van de verhindering van de Spreker.
© 2018 – Happiness@Work PrivacybeleidCookieverklaringAlgemene Voorwaarden Created by Marbles